Disclaimer

Van der Velde Boeken streeft ernaar correcte en actuele informatie te verstrekken via haar website.

De verstrekte informatie op deze website wordt met de grootste mogelijke zorg samengesteld en geregeld aangevuld en/of aangepast. Van der Velde Boeken verstrekt echter geen garantie over de juistheid en volledigheid van deze informatie. De getoonde informatie is uitsluitend indicatief en kan onvolledig en/of onjuist zijn. Van der Velde Boeken behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijk en zonder kennisgeving door te voeren.

Het kan voorkomen dat (hyper)links in de websites van Van der Velde Boeken, leiden naar websites buiten het domein van Van der Velde Boeken en 
geen eigendom zijn van Van der Velde Boeken. Indien deze link door de bezoeker geactiveerd wordt, verlaat men de website van Van der Velde Boeken. Van der velde Boeken kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de link, noch voor de kwaliteit van producten en/of dienst die op deze wijze worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Van der Velde Boeken worden onderhouden wordt afgewezen. Van der Velde Boeken sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met haar eigen website of websites van derden.
MINDBUSZEUS2 : vandervelde