Adriaan van Dis | KliFi

KliFi: een bitter vrolijke vertelling van Adriaan van Dis

Auteur, journalist en televisiepresentator. In 2015 won hij voor zijn complete oeuvre: romans, novelles, verhalen, essays, poëzie en toneel de Constantijn Huygens-prijs . In datzelfde jaar won hij de Libris Literatuur Prijs voor zijn boek 'Ik kom terug'.

KliFi

Adriaan van Dis

€ 21,99
In ‘KliFi’ van Adriaan van Dis zijn De Oranjes verjaagd, de republiek Nederland likt haar wonden na een orkaan en het volk schikt zich in een president die ontkennen tot kunst heeft verheven. Jákob Hemmelbahn, zoon van Hongaarse vluchtelingen, verbaast zich over de gelatenheid van zijn medeburgers. Geheel tegen zijn aard verzet hij zich en geeft hij een stem aan de slachtoffers van een lokale overstroming. ‘KliFi’ is een bitter vrolijke vertelling over uit de pas lopen, over onze neiging tot aanpassen en veinzen, en over lastige vriendschappen.

Interview over KliFi

Adriaan van Dis verrast zijn lezers met een bijzondere roman over lef en lafheid in tijden van verandering. Na de met de Librisprijs bekroonde roman 'Ik kom terug' en het veelgeprezen 'In het buitengebied' verkent hij in 'KliFi' de spanningen in een samenleving die koos voor orde en tucht en die meebuigt met de opgelegde regels. Van Dis laat ons grinniken en huiveren over de tijdgeest – ook al speelt het verhaal zich af in een zeer nabije toekomst.

In 'KLiFi' volgen we de oud-bibliothecaris Jákob Hemmelbahn, die getuige is van een lokale klimaatramp. Omdat het wegkijken en ontkennen tot kunst is verheven, voelt hij zich geroepen de verhalen van de overlevenden op te tekenen. En zo schrijft een man die zich altijd heeft aangepast tot zijn eigen verbazing een pleidooi voor het afwijkende en voor een vrije en lenige geest. Van Dis: “Hoe gaan we om met de grote uitdagingen die ons te wachten staan? Hoe buigzaam zijn we? Verschansen we ons in het schuttersputje van het eigen gelijk of durven we ook tegenspraak aan?
Ik heb tijdens het schrijven veel voor de spiegel gestaan en mijn eigen woede en angsten verkend. En ook uit het raam gekeken en me verbaasd over ons verlangen naar vermaak.”

Hoe zou u KLiFi willen omschrijven?
'KLiFi' speelt zich af in de Republiek Nederland. De Oranjes zijn verjaagd en dolblij aan het vergrootglas te zijn ontsnapt. Onderwijl slaat de president zich zelfgenoegzaam op de borst en is tolerantie een ouderwets begrip geworden. Wat kan je nog zeggen en wat niet? Hoe ga je om met mensen die niet alleen een andere mening hebben, maar ook de feiten naar hun hand hebben gezet? De kiezers verlangen naar een correctie: orde in de sociale media, orde in het land. Maar wat doet dat met onze samenleving? Is er nog ruimte voor mensen die uit de pas lopen?
Al met al is 'KLiFi' een lyrische, bittervrolijke vertelling over onze neiging tot aanpassen, veinzen en toneelspelen.
Een serieus onderwerp en toch al die humor en spot.
Ik streef ernaar lichtvoetig over zware dingen schrijven. De humor is in het maatschappelijk debat ver te zoeken. We pompen ons op met forse meningen. En het leuke van een pen is dat je er veel blaaskakerij mee kan doorprikken. Pfffft.

In KLiFi is wegkijken en zwijgen de norm geworden. Bibliothecaris Jákob komt 
echter in opstand. Heeft u iets weg van Jákob?
Alle karakters zijn uitvergrotingen van mijn betere en slechte kanten. Er komt gelukkig geen normaal mens in voor.

Foto Adriaan van Dis (c) Carel Schutte

pro-mbookslibr3 : libris